Depresja atypowa: przyczyny, objawy i metody leczenia

Depresja atypowa, znana również jako zaburzenie afektywne sezonowe (SAD), to forma depresji, która różni się od klasycznej depresji pod względem objawów i reakcji na leczenie. Jest to stan, który może znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie jednostki, utrudniając wykonywanie codziennych obowiązków.

Przyczyny depresji atypowej

Przyczyny depresji atypowej nie są w pełni poznane, jednakże istnieje szereg czynników mogących przyczynić się do rozwoju tego zaburzenia. Należą do nich czynniki genetyczne, zmiany w funkcjonowaniu mózgu, zaburzenia hormonalne oraz czynniki środowiskowe.

Objawy depresji atypowej

Depresja atypowa charakteryzuje się różnymi objawami w porównaniu z klasyczną depresją. Objawy te mogą obejmować zmiany w apetycie, nadmierną senność lub bezsenność, uczucie ciężkości w kończynach, wzmożoną wrażliwość na odrzucenie oraz wzrost wagi.

Diagnoza i leczenie

Diagnoza depresji atypowej wymaga konsultacji ze specjalistą, takim jak psychiatra lub psycholog kliniczny. Leczenie może obejmować terapię poznawczo-behawioralną, terapię światłem, leki przeciwdepresyjne lub terapię elektrowstrząsową (ECT) w przypadkach ciężkich.

Depresja atypowa objawy

Objawy depresji atypowej obejmują:

 • Zmiany w apetycie, prowadzące do przyrostu lub utraty wagi.
 • Nadmierną senność lub bezsenność.
 • Uczucie ciężkości w kończynach.
 • Wzmożoną wrażliwość na odrzucenie.

Depresja atypowa leczenie

Leczenie depresji atypowej może obejmować:

 • Terapię poznawczo-behawioralną (CBT).
 • Terapię światłem.
 • Leki przeciwdepresyjne.
 • Terapię elektrowstrząsową (ECT) w przypadkach ciężkich.

Depresja atypowa leki

Do leków stosowanych w leczeniu depresji atypowej należą:

 • Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).
 • Inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy (NDRI).
 • Leki atypowe, takie jak mirtazapina.

Faqs dotyczące depresji atypowej

Jakie są główne różnice między depresją atypową a klasyczną?

Główne różnice obejmują wzrost wagi, nadmierną senność lub bezsenność oraz uczucie ciężkości w kończynach jako typowe objawy depresji atypowej.

Czy terapia światłem jest skuteczną metodą leczenia depresji atypowej?

Tak, terapia światłem, zwłaszcza w okresach zimowych, może być skuteczną metodą łagodzenia objawów depresji atypowej.

Czy depresja atypowa może być dziedziczna?

Badania wskazują na istnienie pewnego stopnia dziedziczności depresji atypowej, ale istnieje wiele innych czynników wpływających na rozwój tego zaburzenia.

#stop#

Zobacz także:

Photo of author

Grazyna

Dodaj komentarz